Ministerstwo Finansów rozpowszechnia informacje w urzędach skarbowych, że w sytuacji
nadzwyczajnej jaka jest obecnie spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa, podatnicy
mogą indywidualnie zwracać się z wnioskami do naczelników urzędów skarbowych o dokonanie
odroczenia terminu dokonania przeglądu technicznego z uwagi na zapobieganie
rozprzestrzeniania się wirusa, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych (poz. 374). Wniosek
powinien być złożony przed terminem dokonania przeglądu technicznego kasy rejestrującej.
Dyrektor
Departamentu Podatku od Towarów i Usług
dr Paweł Selera

Call Now Button